MCC ColectareMCC Reciclare

Legislatie

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Ambalaje şi deşeuri de ambalaje – cadrul legislativ –

Cadrul legislativ european

 • —Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu modificările ulterioare
 • —Decizia 2005/270/CE de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE
 • —Decizia 97/622/CE privind chestionarele referitoare la rapoartele statelor membre asupra aplicării anumitor directive din sectorul deşeuri, cu modificările ulterioare
 • —Regulamentul 1179/2012 de stabilire a criteriilor de determinare a condiţiilor în care cioburile de sticlă încetează să mai fie deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE

—Cadrul legislativ naţional

 • Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
 • Ord. nr. 647/2016 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate
 • Ord. nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaj

 

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completarile si modificarile ulterioare

 • ——Ambalajele introduse pe piaţă, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare;
 • Operatorii economici producători de ambalaje şi/sau de produse ambalate au obligaţia să utilizeze un sistem de marcare şi identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătăţirii activităţilor de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje şi să aplice sistemul de marcare şi identificare;
 • —Ordin privind procedura de implementare, control şi monitorizare a sistemului-depozit
 • Operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deşeuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piaţa naţională, după cum urmează:
  1. a) operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate;
  2. b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii;
  3. c) operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere;
  4. d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.
 • Responsabilităţile operatorilor economici se pot realiza:
  1. a) individual, prin colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori sau deţinători de deşeuri, staţii de sortare, colectori autorizaţi, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje;
  2. b) prin intermediul unui operator economic autorizat in baza 932/481/2016
 • —colectarea selectiva a deşeurilor de ambalaje se realizeaza în containerele inscripţionate cu denumirea materialului / materialelor pentru care sunt destinate şi fabricate sau inscripţionate în mod corespunzător în culorile albastru – pentru deşeuri de hârtie – carton, galben – pentru deşeuri de plastic, metal şi materiale compozite, verde/alb – pentru deşeuri de sticlă colorată/albă şi roşu – pentru deşeuri periculoase
 • introducere pe piaţa naţională a unui produs – înseamnă furnizarea, de către o persoană juridică cu sediul în România pentru prima oară, a unui produs pentru distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa naţională în cursul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit. Produsele fabricate pentru un distribuitor sau importator care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta. În măsura în care legislaţia Uniunii Europene privind produsele respective prevede aceasta, în cazul produselor vândute direct utilizatorului final din România de un producător stabilit în alt stat membru al Uniunii Europene, introducerea pe piaţă se face de către acesta, dacă este înregistrat în România, respectiv de reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în România.